Osvětim + Krakow 24.8.2024

9. 5. 2024

Osvětim + Krakow

Návštěva nejznámějšího koncentračního tábora Osvětim a Březinka zanechá ve všech hluboký dojem. Během cca tříhodinové prohlídky projdeme areál s výkladem místního průvodce. Dopoledne navštívíme Krakov, jedno z nejvýznamněj- ších polských měst, jež je zapsáno na seznamu Unesco. Během prohlídky Vás průvodce seznámí s nejdůležitějšími místy tohoto starobylého královského města.

TERMÍN: 24. 8. 2024
Cena: 1 300,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu busem, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné a průvodce po Osvětimi včetně zapůjčení sluchátek cca 300,- Kč, vstupy v Krakově, pojištění léčebných výloh a storna 40,- Kč, pro osoby nad 70 let 80,- Kč

Odjezd: Staré Město, Uherské Hradiště, Uherský Brod / při min. počtu 8 osob.